Vạn vật kết nối (IOT)

Những điều cơ bản khi tiến hành bảo trì bảo dưỡng...

Nguyên nhân hàng đầu khiến cho hệ thống máy móc sản xuất hư hỏng là do không được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ,...

Viettel là nhà mạng duy nhất trên thế giới sản xuất...

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Viettel đang là nhà mạng duy nhất trên thế giới sản xuất được thiết...

Giám định Kỹ thuật nhằm xác định nguyên nhân và...

Giám định kỹ thuật độc lập: Một trong những lĩnh vực được HTTS đặc biệt quan tâm là Dịch vụ Giám định Kỹ...