CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

17:19 - 27/12/2020

Với thông điệp “Chúng tôi luôn là Người đồng hành tốt nhất của Bạn trong thời đại 4.0 ” đã nói lên tất cả sự cam kết của HTTS trong hành động để trở thành một  Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Công nghệ Cao “ Chuyên nghiệp – Chuyên biệt -  Tận tụy và Khác biệt ”. HTTS  luôn không ngừng hoàn thiện mình, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn không ngừng hoàn thiện nhân cách, tác phong của từng nhân viên để ngày càng nâng cao được chất lượng phục vụ khách hàng.

Là một công ty hoạt động với phương châm: lợi ích của khách hàng là trên hết; lợi ích của người lao động được quan tâm; đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của xã hội.

- Đối với Khách hàng: HTTS cam kết thoả mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp  cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh.

- Đối với nhân viên: HTTS quan tâm đến cả đời sống vật chất  và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hoá.

- Đối với cổ đông: HTTS quan tâm và nâng cao giá trị công ty, duy trì mức doanh thu và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

- Đối với cộng đồng: HTTS cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn, mất mát của cộng đồng.