Tầm nhìn

17:16 - 27/12/2020

Là một trong những Doanh nghiệp mới đi vào hoạt động chưa nhiều năm. Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Cao đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Trong những năm gần đây, HTTS đang có sự tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện. Theo chiến lược này, HTTS đặt mục tiêu trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Chất lượng là trên hết, Công ty HTTS không ngừng nghiên cứu và giới thiệu với khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và các lĩnh vực được ứng dụng trong cuộc sống. Hậu thuẫn cho việc triển khai chiến lược nói trên là văn hóa doanh nghiệp của HTTS, được xây dựng và vun đắp dựa trên 6 giá trị cốt lõi:

  • Khách hàng là trọng tâm;
  • Dịch vụ hoàn hảo và Hiệu quả;
  • Phát triển bền vững
  • Con người là cốt lõi;
  • Tin cậy và Uy tín;
  • Xây dựng thương hiệu: Chuyên nghiệp – Chuyên biệt – Tận tụy và Khác biệt.

HTTS tin tưởng rằng với tầm nhìn và chiến lược trên, Công ty sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, quan tâm chú trọng đến quyền lợi người lao động và cổ đông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng.